روش بازی با نوزاد شش تا نه ماهگی

روش بازی با نوزاد شش تا نه ماهگی

روش بازی با نوزاد شش تا نه ماهگی

کودک، درحدود شش تا هفت ماهگی، خود را برای مدت طولانی تری مشغول می کند، زیرا توانایی بسیار مهم مربوط به رشد در او به وجود آمده است. او می تواند بدون حمایت دیگران بشیند؛ توانایی گرفتن و چنگ زدن در وی رشد کرده است و می تواند با مکعب ها؛ یعنی مورد علاقه ترین اسباب بازی اش بازی کند و برای مدت نسبتا طولانی 5-10 دقیقه خود را سرگرم نماید.

 اگر کودک شما در این مرحله، به سرعت از بازی با یک نوع اسباب بازی خسته شد، برای افزایش توجه اش به بازی با مکعب ها می توانید او را روی صندلی، پشت میز بنشانید و مکعب هایی با رنگ های روشن را روی میز در دسترس او قرار دهید. برای آن که توجه کودک به این اسباب بازی جلب شود، اسباب بازی را در پیش روی کودک حرکت دهید. کودک با هدف گیری صحیح و زدن دستان کوچکش رو مکعب های متحرک، سرگرم خواهد شد.

 اسباب بازی سفید و سیاه، مدت بیشتری توجه کودک را جلب می کند. ماشین ها و توپ های سیاه و سفید و با رنگ های روشن برای این سن مناسب است.

 منبع : بازی کودک در اسلام، محمد صادق شجاعی

ارسال نظر
  • همراه گرامی دلبند :
  • از اینکه نظرات خود را به اشتراک می گذارید سپاسگزاریم، قطعا پیشنهادات و نظرات شما در ارائه خدمات شایسته تر به دلبند کمک خواهد کرد.
  • نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.