نکاتی که والدین باید در هنگام بازی با کودک رعایت کنند

نکاتی که والدین باید در هنگام بازی با کودک رعایت کنند

5 نکته ای که والدین باید در هنگام بازی با کودک رعایت کنند

1- به هنگام بازی با کودک باید با تمام وجود خود را در اختیار کودک قرار دهیم و حواس ما فقط به بازی باشد. اگر کودک احساس کند که در حین بازی حواسمان جای دیگری است؛ از ما ناراحت می شود و این کارها را به حساب بی احترامی و اهمیت ندادن ما به او و بازی اش می گذارد.
2- برخی از پدر و مادرها در هنگام بازی با کودک برای آن که کودک را خوش حال و به بازی تشویق کنند، می کوشند همیشه بازی را طوری ترتیب دهند که کودکشان برنده شود. این گونه عمل کرد از نظر تربیتی و روانشناختی درست نیست، زیرا کودکان را خودخواه و یا مغرور به بار می آورد و باعث می شود که کودک همیشه انتظار برنده شدن و موفقیت را داشته باشند. در حالی که واقعیت های زندگی این گونه نیست. در زندگی واقعی، هم شکست وجود دارد و هم پیروزی. برای آن که کودک، با واقعیت ها آشنا شود و بیاموزد که در زندگی شکست هم وجود دارد، البته نکته ای که باید توجه داشت این است که تعداد موفقیت هایش باید بیشتر باشد و سرانجام، بازی با یک تجربه موفقیت آمیز پایان یابد.
3- به هنگام هم بازی شدن با کودک، هرگاه کودک دچار اشتباه شد و قوانین و مقررات بازی را رعایت نکرد، او را سرزنش و تحقیر نکنید. هم چنین هنگامی که رفتار کودک با هم بازی هایش، مناسب و مطلوب نبود، مستقیم و با لحن آمرانه از او انتقاد نکنید. بلکه با زبان کودکی و به عنوان ایفا کننده نقشی در بازی به وی تذکر دهید.
4- به طور معمول کودک زیر چهارسال، بی هدف و بی موضوع بازی می کند. ولی در چهارسالگی، قادر به انتخاب موضوع و در نظر گرفتن هدف بازی است. پرسش راجع به بازی کودک را به فکر وا می دارد و در نتیجه به انتخاب موضوع و رشد استقلال کودک کمک می کند.
5- هنگام هم بازی شدن با کودک و ایفای نقش کودکانه، باید نقش آن کودکی را بازی کنید که عاقل تر است. سپس با زیرکی و هوش مندی، نکاتی که در نظر دارید را به کودک بیاموزید. این کار باعث می شود کودک به گونه ای غیر مستقیم وادار به درون سازی و پرورش هنجارهای رفتاری شخصیت های بازی شود.تربیت را برای کودک به یک بازی تشبیه کنید. راه مفید توضیح قوانین به بچه های بزرگ تر، طرح آن در قالب بازی های آشنا است.

منبع : بازی کودک در اسلام، محمد صادق شجاعی

ارسال نظر
  • همراه گرامی دلبند :
  • از اینکه نظرات خود را به اشتراک می گذارید سپاسگزاریم، قطعا پیشنهادات و نظرات شما در ارائه خدمات شایسته تر به دلبند کمک خواهد کرد.
  • نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.