نحوه برخورد با کمرویی، خجالت و گوشه گیری در کودکان 2 تا 5 سال (3)

نحوه برخورد با کمرویی، خجالت و گوشه گیری در کودکان 2 تا 5 سال (3)

نحوه برخورد با کمرویی، خجالت و گوشه گیری در کودکان 2 تا 5 سال (3)

3) تقویت حرمت و اعتماد به نفس
حرمت نفس در بستر و به موازات احساس امنیت و اعتماد و الفت شکل می گیرید و بایستی موارد زیر را مد نظر قرار داد :
 • موارد مربوط به ایجاد احساس امنیت و اطمینان را رعایت کنید.
 • فرزندتان را همانطور که هست بپذیرید و توقع و انتظار بی مورد و بیش از حد نداشته باشید.
 • محبت و عشق تمام خود را بی قید و شرط به او ارزانی کنید (کلامی و رفتاری از طرف هر دو والدین)
 • دست از قهرمان پروری و منحصر به فرد کردن فرزندتان بردارید. اجازه دهید همانند دیگر کودکان او نیز ساده باشد و بچگی کند.
 • اگر فرزندتان اشکال فیزیکی واضح و اثر گذار قابل حلی دارد، حتما آن را اصلاح کنید.
 • از حمایت بیش از حد و کنترل فرزندتان جدا خودداری کنید. بایستی متوجه مرز بی توجهی با کنترل کننده گی بود. به عنوان یک اصل کلی، کودکان تقریبا فقط از طریق آزمون و خطا می آموزند، توانمندیهایشان را شکوفا می کنند و خود را می شناسد.نقش ناظری و حمایت گری والدین برای جلوگیری و محافظت کودکان از خطرات، جدی و مهم است. بایستی اجازه داد تا کودک تمامی اعمالی که در حیطه توان و مرحله تکاملی اش است را خود انجام دهد و تا زمانی که تلاش در انجام آن دارد از دخالت در آن خودداری کرد. بایستی در تمامی مواردی که مرتبط با کودک است برای او دو سه انتخاب گذشت و اجازه داد تا خود کودک از میان آنها انتخاب کند و ما فقط نقش حمایت گر داشته باشیم.
 • در کارها و فعالیت های کودک تا زمانیکه به مرز درماندگی و منصرف شدن نزدیک نشده است، دخالت نکنید. در این موارد ترتیبی اتخاذ کنید تا کودک در انجام آن کارهایی که در حیطه توانمندی اش است موفق شود و یا اینکه از او اجازه بخواهید تا شما به او کمک کنید.
 • تمامی کودکان حداقل تا دوران بلوغ پیوسته در حال رشد و نمو و کسب توانمندی و مهارتی جدید هستند و روزی نیست که چند کار خوب انجام ندهند و مهارت های جدیدی به دست نیاورند. تمامی آنها را شناسایی کرده و به خاطر آنها فرزندتان را با تمام وجود تحسین و تشویق کنید.
 • تا حد امکان از برانگیخته شدن حس مسابقه و مقایسه در کودک پرهیز کنید.
 • در بازی ها هر از گاهی ببازید و نشان دهید که شکست آخر خط نیست، بلکه پلی است به سوی تلاش بیشتر و موفقیت.
 • هر از گاهی به عمد اشتباه کنید و به فرزندتان نشان دهید نه تنها شما که برای او قادر مطلق به حساب می آیید نیز ممکن است اشتباه کنید، بلکه مسئولیت اشتباه برهنه راه بروید، یا به کمک لوازم آرایش یا رنگ های بی خطر صورت یکدیگر را نقاشی کنید و اوقات شادی آوری به وجود آورید و یا اگر مادر هستید سبیل بگذارید و اگر پدر هستید روسری سر کنید!
 • هر ماه حداقل یک بازی نمایشی راه بیاندازید و یکبار نیز هرکی از اعضاء خانواده به نوبت در برابر دیگران ایستاده و شعر یا آوازی را بخواند.
ارسال نظر
 • همراه گرامی دلبند :
 • از اینکه نظرات خود را به اشتراک می گذارید سپاسگزاریم، قطعا پیشنهادات و نظرات شما در ارائه خدمات شایسته تر به دلبند کمک خواهد کرد.
 • نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.