برای مرجوع کالای دریافتی به هر دلیلی، تا 7 روز بعد از دریافت سفارش فرصت دارید درخواست مرجوعی خود را ثبت فرمایید. بعد از گذشت 7 روز از دریافت سفارش امکان ثبت هیچگونه مرجوعی وجود ندارد.

لازم به ذکر است برای هر کالای مرجوعی لازم است یک فرم جداگانه ثبت گردد.

لطفا فرم ذیل را به صورت کامل و با اطلاعات درست تکمیل نمایید.