جزییات مقاله

مقاومت کودک در لباس پوشیدن

مقاومت کودک در لباس پوشیدن
مقاومت کودک در لباس پوشیدن

مقاومت کودکان در برابر لباس پوشیدن بیشتر برای کسب استقلال است و ادامه نمی یابد.جهت آمادگی او برای لباس پوشیدن و شکستن مقاومتش به نکته های ذیل توجه کنید:

1.حساسیت و واکنش زیاد نشان ندهید،زیرا ممکن است بخواهد با این مقاومت جلب توجه کند.

2.از زور و اهرم فشار(تنبیه و فریاد زدن)استفاده نکنید،زیرا مقاومتش بیشتر می شود و می خواهد انتقام جویی کند.

3.از عصبانیت بپرهیزید،زیرا این حالت شما ممکن است برای او سرگرم کننده و جالب باشدو بکوشد بیشتر تحریکتان کند.

4.از وعده های دروغین برای تسلیم کردن کودک بپرهیزید،اعتمادش در آینده از شما سلب خواهد شد.

5.از تهدید کودک به دادن لباسش به همسالان او دوری کنید زیرا باعث نفرت و حسادت در کودک میشود.

6.به او استقلال دهید و بگذارید خودش لباسش را بپوشد.

7.مراقب جنس لباس کودک باشید و به شوینده های لباس کودکتان توجه داشته باشید.

منبع : برگرفته از کتاب نسیم مهر نوشته حسین دهنوی

5/5 0 0 0
فرم ارسال نظرات


آدرس:  تهران خیابان وحید دستگردی ، خیابان فرید افشار ، بلوار آرش شرقی ، کوچه کریمی ، پلاک 21