جزییات مقاله

10 نکته راجع به رابطه پدر و دختر (3)

10 نکته راجع به رابطه پدر و دختر (3)
10 نکته راجع به رابطه پدر و دختر (3)

1. هیچ وقت فراموش نکن، پدرانی که همواره از دخترانشان حمایت می کنند،دخترانی با اعتماد به نفس خواهند داشت.
 

2. برایش کتاب بخوان، به زودی او برایت کتاب خواهد خواند.
 

3. از او بخواه تا در مورد عروسک هایش، قصه ای برایت تعریف کند.
 

4. گاهی با او خاله بازی کرده و با هم چای بنوشید، از هرچیزی که تعارف می کند کمی بخور و از آنها تعریف کن.
 

5. اجازه بده گل بازی کند، و از اینکار لذت ببرد.
 

6. با هم توپ بازی کنید.
 

7. با هم بر روی چمن ها دراز بکشید، و ابرهای آسمان را به یکدیگر نشان بدهید، اینکار برای ورود به دنیای واقعی بسیار موثر است.
 

8. این مسیله بسیار مهم است که حتما برای شام خانه باشی.
 

9. هر روز از او سوال کن که روزش را به چه شکلی گذرانده، و در شگفتی هایی که تجربه کرده سهیم شو.
 

10. شطرنج بازی را به او یاد بده.

منبع :راه های تربیت دختران و چگونگی رابطه پدر و مادر با او، ملیسا هریسون و هری اچ.هریسون

5/5 0 0 0
فرم ارسال نظرات


آدرس:  تهران خیابان وحید دستگردی ، خیابان فرید افشار ، بلوار آرش شرقی ، کوچه کریمی ، پلاک 21