جزییات مقاله

رفتارهای ناشایست کودکان را تقویت نکنید

رفتارهای ناشایست کودکان را تقویت نکنید
رفتارهای ناشایست کودکان را تقویت نکنید

با ملایمت ولی با جدیت و سریع به رفتارهای ناشایست پاسخ دهید. حرکت اشتباه کودک را به او تذکر دهید و به او بیاموزید که رفتار بهتری را جایگزین کند. بعضی برای خنثی کردن رفتار منفی کودکانی که در مقابل رفتار بد عکس العمل نشان می دهند از روش "تعلیق و ایست" استفاده می کنند. این سیستم برای این که نتیجه بدهد باید این ویژگی ها را داشته باشد.

سریع؛باید بلافاصله بعد از بروز رفتارمنفی رخ دهد.
کوتاه؛حداکثر یک تا دو دقیقه ادامه داشته باشد.
بی طرفانه؛هنگام استفاده از این سیستم نباید هیچ تحریکی،تقویتی یا فعل و انقعلاتی رخ دهد.

سیستم "تعلیق و ایست" هر موقعیت ممکنی را که باعث به وجود آمدن تقویت می شود از میان بر می دارد که البته با ایجاد آرامش و سکوت تفاوت دارد. این روش زمانی از سکون و آرامش استفاده می کند که کودک مدتی را در اتاق خود به تنهایی و به دور از آن موقعیت سپری کند. وقتی کودک کاملا آرامش خود را بازیافت قادر خواهد بود که به جمع برگردد و به طرز مثبتی عمل کند. برای به اجرا در آوردن سیستم ایست یا آرامش هیچ محدودیت زمانی یا مکانی وجود ندارد.

منبع : مشاوره و حمایت از کودکان در برابر نا ملایمات،سونیا شارپ،هلن کاوی

5/5 0 0 0
فرم ارسال نظرات


آدرس:  تهران خیابان وحید دستگردی ، خیابان فرید افشار ، بلوار آرش شرقی ، کوچه کریمی ، پلاک 21