جزییات مقاله

نقش بازی و اسباب بازی در رشد اجتماعی کودک

نقش بازی و اسباب بازی در رشد اجتماعی کودک
نقش بازی و اسباب بازی در رشد اجتماعی کودک

رشد اجتماعی کودک، در حقیقت، از مشارکت گرم و صمیمی او با هم بازی ها و دنیای خیالی و شیرین کودکانه اش که عروسک، نماد مادر و یک تکه چوب، گوشی تلفن اوست و با آن رابطه برقرار می کند، آغاز می شود. کودک، هنگام استفاده از اسباب بازی بسیاری از مفاهیم احساسی،عاطفی و ارزشی و اجتماعی را می فهمد و می آموزد. 

 بازی، کمک می کند تا کودک بتواند با دسترسی به حقایق و واقعیت های پیرامونش، با خویشتن و دیگران بهتر سازگار شود. هرچه کودک، بازی و مشارکت کند، بیشتر در می یابد که در چه سطحی از کارایی و ارزش مندی است و چه توقع و انتظاری می تواند از محیط پیرامون خود داشته باشد.

کاپلان درباره نقش بازی بر رشد اجتماعی کودک می نویسد :

"بسیاری از تعاملات میان فردی کودکان پیش دبستانی در چهارچوب بازی روی می دهند و روابط کودکان با والدین، خواهر و برادرها و هم سالانشان در مقطع پیش دبستانی به شدت متحول می شود."

5/5 0 0 0
فرم ارسال نظرات


آدرس:  تهران خیابان وحید دستگردی ، خیابان فرید افشار ، بلوار آرش شرقی ، کوچه کریمی ، پلاک 21