جزییات مقاله

روش بازی نوزاد تا سه ماهگی

روش بازی نوزاد تا سه ماهگی
روش بازی نوزاد تا سه ماهگی

بازی دیداری

ساده ترین بازی در این سن، تماس های رو در رو و چشم در چشم با کودک است و بینایی کودک به آهستگی تکامل می یابد؛ درست مانند عدسی دوربینی که از مات بودن به واضح شدن تصویر تغییر می کند. در دو هفته اول، کودک می تواند شما را ببیند. ولی ممکن است تصویر کمی تار باشد. در حدود دو هفتگی کودک، متوجه می شوید که نوزاد مدت بیشتری به شما خیره می شود. کودکان در ماه های اول، توجه دیداری خود را بیشتر به تصاویری که دارای رنگ های متضاد است معطوف می کنند؛

بازی تماس رو در رو با کودک را در فاصله 30-45 سانتی می تری تمرین کنید. چهره زنده و مضحک از خود نشان دهید و مرتب حالت چهره تان را عوض کنید. متوجه خواهید شد که پس از چند هفته تمرین، توجه کودک را هرچه بیشتر به خود جلب خواهید کرد.

زمانی که متوجه شدید کودک بیش از چند لحظه گذرا می تواند به شما خیره شود، آن وقت می توانید بازی های تقلیدی را با او شروع کنید. حالات چهره برای کودک جالب است. زبانتان را بیرون بیاورید؛  بازی های کودک به کودک کمک می کند تا چهره شما را بشناسد، هم چنین این بازی ها توانایی شما را در جلب توجه کودک افزایش می دهد. افزایش جلب توجه، کودک را قادر خواهد ساخت تا از بازی طولای با شما لذت ببرد.

بازی کلامی

با کودکتان حرف بزنید و برایش آواز بخوانید. کودک، صدای فرکانس بالای زنان، به ویژه مادر خودش را ترجیح می دهد. مادران، با بالا و پایین کردن صدای خود، حالت خاصی از صحبت کردن با نوزاد را به وجود می آورند.

ممکن است متوجه شوید که فرزندتان یک تن خاص صدا را ترجیح می دهد. به خاطر بسپارید که کودک، کدام تن را دوست دارد و تا آن جا که می توانید آن را تکرار کنید. گاهی اوقات کودک، اشعاری را که خودتان می سرایید، دوست دارد.

 منبع : بازی کودک در اسلام، محمد صادق شجاعی

5/5 0 0 0
فرم ارسال نظرات


آدرس:  تهران خیابان وحید دستگردی ، خیابان فرید افشار ، بلوار آرش شرقی ، کوچه کریمی ، پلاک 21