جزییات مقاله

روش بازی با نوزاد سه تا شش ماهگی

روش بازی با نوزاد سه تا شش ماهگی
روش بازی با نوزاد سه تا شش ماهگی

بیشتر والدین در می یابند که با شروع سه ماهگی، بازی با کودک  آسان تر می شود، زیرا در این سن کودک می تواند کارهای بیشتری را انجام دهد متوجه خواهید شد که فعالیت های کودک در این مرحله هدف دار تر می شود. کودک در حدود سه ماهگی از بازی کردن با دست هایش لذت می برد. کودک، عاشق بازی کردن با ریش و سبیل، موها و عینک، صورت و گوش هایتان است. به کارهای کودکتان که بیان گر اشتیاق او برای بازی با شماست،توجه کنید. وقتی کودک، خیلی هوشیار و هیجان زده است، این احساس به شما دست می دهد که با نگاه و لبخندش شما را به سوی خود دعوت می کند.

به یاد داشته باشید کودک برای بازی کردن، تا اندازه زیادی پیرو حالات روحی خود است. ممکن است کودکتان در یک حالت روحی باشد که به جای حرکات پر جنب و جوش، بازی آرام را ترجیح دهد. پس حالت روحی فرزندتان را تشخیص دهید و سعی کنید بازی خود را با وی تطبیق دهید.

 منبع : بازی کودک در اسلام، محمد صادق شجاعی

5/5 0 0 0
فرم ارسال نظرات


آدرس:  تهران خیابان وحید دستگردی ، خیابان فرید افشار ، بلوار آرش شرقی ، کوچه کریمی ، پلاک 21